Realizacja zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1-3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sklepu czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku Sklepu.

2. W przypadku chwilowego braku dostępności danego towaru Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany przez Sklep i odrębnie ustalany jest termin wysyłki.

3.Przesyłki wysyłane są Pocztą Polską lub firmą kurierską. Ponadto istnieje możliwość osobistego odbioru zakupionych towarów po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu odbioru.

4. Wysyłane towary są bardzo dokładnie sprawdzane przed wysyłką i bezpiecznie pakowane w dodatkowe opakowania zapobiegające uszkodzeniom towaru i jego opakowania w transporcie.

5. Każdorazowo przy składaniu zamówienia w Sklepie Klient zaznacza wybraną przez siebie formę wysyłki/płatności. Odpowiednia kwota automatycznie jest doliczana do wartości zamówienia.

6. Przy zamówieniach powyżej 300,00 zł. nie są doliczane koszty wysyłki.

7. Informujemy, że wybierając formę płatności przy odbiorze zobowiązujecie się Państwo do podjęcia przesyłki w terminie. Niepodjęcie przesyłki w terminie lub rezygnacja z zakupu bez poinformowania nas przed wysyłką zobowiązuje Państwa do zapłaty poniesionych przez nas kosztów przesyłki i przesyłki zwrotnej. Zapłatę należy dokonać na nr konta bankowego:

BRE BANK S.A. 45114020040000310250839855. 

Niewywiązanie się z jw. skutkować będzie wezwaniem do zapłaty a w razie dalszego braku zapłaty zostanie skierowany wniosek do sądu (pozew o zapłatę).

Płatności

1. Płatności za złożone zamówienia należy dokonywać na numer rachunku Sklepu:

BRE BANK S.A.

45 1140 2004 0000 3102 5083 9855

Gwarancja, reklamacje

1. Sklep udziela 12 - miesięcznej gwarancji na zakupiony towar.

2. W ramach gwarancji Sklep zobowiązuje się do usunięcia wad towaru nie powstałych wskutek uszkodzeń mechanicznych lub niewłaściwego użytkowania przez Klienta.

3. Klient powinien zawiadomić Sklep o zamiarze złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz dostarczyć towar na adres Sklepu wraz z możliwie dokładnym opisem stwierdzonej wady. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

4. Każdy reklamowany towar musi być bezwzględnie wyczyszczony i należycie zabezpieczony w transporcie. Nie będą rozpatrywane reklamacje przedmiotów brudnych, zaplamionych itp. 

5. Reklamowany towar Klient wysyła na swój koszt, natomiast koszty odesłania towaru do Klienta pokrywa Sklep.

6. Klient otrzyma w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep reklamowanego towaru pisemną odpowiedź na złożoną reklamację.

7. Zwrot należności następuje w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na nr rachunku wskazany przez Klienta. 

Zwroty

1. Zgodnie z ustawą z dn. 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient ma prawo po otrzymaniu towaru w terminie 10 dni na pisemne poinformowanie Sklepu o odstąpieniu od umowy, a następnie w terminie 14 dni powinien on zwrócić towar. Zwrot towaru bez podania przyczyny możliwy jest tylko wtedy, gdy towar nie był używany oraz nie został w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony. Dotyczy to także oryginalnych opakowań.

2. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

3. Zwrot należności następuje w ciągu 7 dni roboczych na nr rachunku wskazany przez Kupującego.

4. Zwroty i reklamacje należy wysyłać na adres podany w danych kontaktowych Sklepu.

5. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, dotyczy to zarówno reklamacji jak i zwrotów.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password