Strona główna

zobacz koszyk Twój koszyk: Twój koszyk jest pusty zobacz koszyk

Regulamin

REGULAMIN (obowiązuje od 25.12.2014 r.)

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy "ENPE-Invest" (zwany dalej Sprzedającym lub Sklepem) działający pod adresem www.enpe-invest.pl prowadzi sprzedaż artykułów wyposażenia salonów kosmetycznych i fryzjerskich. Oferta sklepu skierowana jest do podmiotów gospodarczych oraz użytkowników indywidualnych, zwanych dalej Kupującym lub Klientem. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Właścicielem sklepu internetowego jest firma "ENPE-INVEST" Paweł Łuczak, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w Łodzi (92-508) przy ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 3 lok. 4,
NIP PL7282357193, REGON 472965795

3. Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez całą dobę przy pomocy poczty elektronicznej:sklep@enpe-invest.pl, telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 pod nr tel. 512 378 709 lub faksem pod nr tel. (42) 2333-666

II. Zamówienie


1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu i nie wymaga uprzedniej rejestracji.

2. Ceny towarów prezentowanych w Sklepie podane są w złotych polskich
i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki.

3. Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży (opisie towaru)

4. Kupujący składa zamówienie w Sklepie enpe-invest.pl poprzez kliknięcie ikony "KUP" umieszczonej przy wybranych produktach a następnie:

- podanie ilości wybranych produktów
- wybór sposobu płatności i wysyłki
- kliknięcie przycisku " przelicz "
- kliknięcie przycisku "przejdź do kasy"
- wypełnienie formularza kontaktowego
- potwierdzenie zamówienia.

Po potwierdzeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany adres email wiadomość o złożeniu zamówienia, którą musi potwierdzić klikając w link w otrzymanej wiadomości.

5. Każde zamówienie jest potwierdzane przez Sklep telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić lub
z nieprawidłowo wypełnionym formularzem, nie będą realizowane.

6. Zamówienia można składać również:

- telefonicznie,pod nr tel. 512 378 709, 500 66 77 60
- za pomocą poczty elektronicznej: sklep@enpe-invest.pl
- faksem, pod nr tel. 42 2333-666

III. Realizacja zamówienia i koszty wysyłki


1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1-3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sklepu czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku Sklepu.

2. W przypadku chwilowego braku dostępności danego towaru Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany przez Sklep i odrębnie ustalany jest termin wysyłki.
 
3. Przesyłki wysyłane są Pocztą Polską lub firmą kurierską. Ponadto istnieje możliwość osobistego odbioru zakupionych towarów po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu odbioru.

4. Koszty przesyłki ponosi Klient i są one obliczane wg poniższej tabeli:

 

      Za pobraniem       

      Przedpłata

 Poczta Polska - list polecony PRIORYTET
(tylko dla drobnych zakupów)

 

8,00 zł

 Poczta Polska - paczka Pocztex Kurier 48

14,50 zł


 Firma kurierska

18,00 zł

15,00 zł


5. Wysyłane towary są bardzo dokładnie sprawdzane przed wysyłką i bezpiecznie pakowane w dodatkowe opakowania zapobiegające uszkodzeniom towaru i jego opakowania w transporcie.

6. Każdorazowo przy składaniu zamówienia w Sklepie Klient zaznacza wybraną przez siebie formę wysyłki/płatności. Odpowiednia kwota automatycznie jest doliczana do wartości zamówienia.

IV. Płatności

1. Płatności w formie przedpłat za złożone zamówienia należy dokonywać na numer rachunku Sklepu:


BRE BANK S.A.
45 1140 2004 0000 3102 5083 9855


Kwota wpłaty powinna stanowić sumę wartości zakupionych w Sklepie towarów powiększoną o koszty przesyłki, odpowiednie dla wybranej przez Klienta formy przesyłki.


2. W przypadku przesyłek za pobraniem Kupujący opłaca przy odbiorze kwotę stanowiącą sumę wartości zakupionych w Sklepie towarów powiększoną o koszty przesyłki za pobraniem.


V. Reklamacje, gwarancja


1. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową:
- w przypadku Kupującego będącego konsumentem, który przed upływem 2 lat od dnia dostarczenia towaru i nie później niż przed upływem 2 miesięcy od dnia stwierdzenia jego niezgodności z umową powiadomi Sklep o tej okoliczności;
- w przypadku Kupującego nie będącego konsumentem – na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego

2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej umowy e-mailem na adres: sklep@enpe-invest.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu wskazany w p. I.2.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres i adres e-mail Kupującego

- datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację


3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


4. Każdy reklamowany towar powinien być wyczyszczony i należycie zabezpieczony w transporcie. Przedmioty brudne, zaplamione itp. przed rozpatrzeniem reklamacji mogą być odesłane przez Sklep do składającego reklamację w celu ich wyczyszczenia.


5. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci pod rygorem przyjęcia, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.


6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail lub na adres poczty tradycyjnej.


7. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem


8. Sklep udziela 12 - miesięcznej gwarancji na zakupiony towar.
W ramach gwarancji Sklep zobowiązuje się do usunięcia wad towaru nie powstałych wskutek uszkodzeń mechanicznych lub niewłaściwego użytkowania przez Kupującego.


VI. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy, procedura zwrotów


W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Sklep zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:sklep@enpe-invest.pl

Zwrot środków przez Sklep następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego (konsumenta). Sklep może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

Kupujący może skorzystać z podanego niżej wzoru odstąpienia od umowy. Przesyłkę należy wysłać na adres: ENPE-INVEST Paweł Łuczak, 92-508 Łódź, ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 3 lok. 4.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):


WZÓR

 

ENPE-INVEST Paweł Łuczak

ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 3 lok. 4

92-508 Łódź

 

Ja [imię, nazwisko Kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy i symbole zakupionych w Sklepie towarów]

Data zawarcia umowy: [data], data odbioru przedmiotów: [data]

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko Kupującego]

Adres: [adres Kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis (tylko jeśli formularz wysyłany jest w formie papierowej)

 

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep nie ponosi kosztu odesłania towaru.


Brak możliwości odstąpienia od umowy:


Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Sklepu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

- zawartej w drodze aukcji publicznej

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


VII. Możliwość skorzystania z pozasądowych  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur


Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”


VIII. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez Sklep www.enpe-invest.pl z siedzibą w Łodzi (92-508) przy ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 3 lok. 4

2. Klient poprzez rejestrację w Sklepie enpe-invest.pl wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu enpe-invest.pl
 
3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę.
 
4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.


IX. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,  przepisy
Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), przepisy Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przepisy Ustawy z dn. 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz przepisy Ustawy z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN (obowiązujący do 24.12.2014 r.)

 I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy "ENPE-Invest" działający pod adresem www.enpe-invest.pl prowadzi sprzedaż artykułów wyposażenia salonów kosmetycznych i fryzjerskich. Oferta sklepu skierowana jest do podmiotów gospodarczych oraz użytkowników indywidualnych. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Właścicielem sklepu internetowego jest firma "ENPE-INVEST" Paweł Łuczak,
z siedzibą w Łodzi przy ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 3 lok. 4,
NIP PL7282357193, REGON 472965795

3. Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez całą dobę przy pomocy poczty elektronicznej: sklep@enpe-invest.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku
w godzinach 8-20 pod nr tel. 512 378 709.

II. Zamówienie

1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu i nie wymaga uprzedniej rejestracji.

2. Ceny towarów prezentowanych w Sklepie podane są w złotych polskich
i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki.

3. Kupujący składa zamówienie w Sklepie enpe-invest.pl poprzez kliknięcie ikony "KUP" umieszczonej przy wybranych produktach a następnie:

- podanie ilości wybranych produktów
- wybór sposobu płatności i wysyłki
- kliknięcie przycisku " przelicz "
- kliknięcie przycisku "przejdz do kasy"
- wypełnienie formularza kontaktowego
- potwierdzenie zamówienia.

Po potwierdzeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany adres email wiadomość o złożeniu zamówienia, którą musi potwierdzić klikając w link w otrzymanej wiadomości.

4. Każde zamówienie jest potwierdzane przez Sklep telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić lub
z nieprawidłowo wypełnionym formularzem, nie będą realizowane.

5. Zamówienia można składać również:

- telefonicznie,pod nr tel. 512 378 709, 500 66 77 60
- za pomocą poczty elektronicznej: sklep@enpe-invest.pl
- faksem, pod nr tel. 42 2333-666

III. Realizacja zamówienia i koszty wysyłki

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z URLOPEM, PRZESYŁKI BĘDĄ WYSYŁANE OD DNIA ...

1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1-3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sklepu czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku Sklepu.

2. W przypadku chwilowego braku dostępności danego towaru Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany przez Sklep i odrębnie ustalany jest termin wysyłki.
 
3.Przesyłki wysyłane są Pocztą Polską lub firmą kurierską. Ponadto istnieje możliwość osobistego odbioru zakupionych towarów po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu odbioru.

Koszty wysyłki przedstawia poniższa tabela:

        Za pobraniem       
      Przedpłata
Poczta polska - list polecony ekonomiczny
(tylko dla  drobnych zakupów)


 Poczta polska - list polecony PRIORYTET
(tylko dla drobnych zakupów)
  8,00zł.
 Poczta polska paczka ekonomiczna


 Poczta polska paczka BIZNESOWA
 14,50 zł.
12,00 zł.
 Kurier  18,00 zł.
 15,00 zł.
 Odbiór osobisty4. Wysyłane towary są bardzo dokładnie sprawdzane przed wysyłką i bezpiecznie pakowane w dodatkowe opakowania zapobiegające uszkodzeniom towaru i jego opakowania w transporcie.

5. Każdorazowo przy składaniu zamówienia w Sklepie Klient zaznacza wybraną przez siebie formę wysyłki/płatności. Odpowiednia kwota automatycznie jest doliczana do wartości zamówienia.

6. Przy zamówieniach powyżej 300,00 zł. nie są doliczane koszty wysyłki.

7. Informujemy, że wybierając formę płatności przy odbiorze zobowiązujecie się Państwo do podjęcia przesyłki w terminie. Niepodjęcie przesyłki w terminie lub rezygnacja z zakupu bez poinformowania nas przed wysyłką zobowiązuje Państwa do zapłaty poniesionych przez nas kosztów przesyłki i przesyłki zwrotnej. Zapłatę należy dokonać na nr konta bankowego:
BRE BANK S.A. 45114020040000310250839855.
Niewywiązanie się z jw. skutkować będzie wezwaniem do zapłaty a w razie dalszego braku zapłaty zostanie skierowany wniosek do sądu (pozew o zapłatę).


IV. Płatności


1. Płatności za złożone zamówienia należy dokonywać na numer rachunku Sklepu:
BRE BANK S.A.
45 1140 2004 0000 3102 5083 9855


V. Gwarancja, reklamacje

1. Sklep udziela 12 - miesięcznej gwarancji na zakupiony towar.

2. W ramach gwarancji Sklep zobowiązuje się do usunięcia wad towaru nie powstałych wskutek uszkodzeń mechanicznych lub niewłaściwego użytkowania przez Klienta.

3. Klient powinien zawiadomić Sklep o zamiarze złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz dostarczyć towar na adres Sklepu wraz z możliwie dokładnym opisem stwierdzonej wady. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

4. Każdy reklamowany towar musi być bezwzględnie wyczyszczony i należycie zabezpieczony w transporcie. Nie będą rozpatrywane reklamacje przedmiotów brudnych, zaplamionych itp.

5. Reklamowany towar Klient wysyła na swój koszt, natomiast koszty odesłania towaru do Klienta pokrywa Sklep.

6. Klient otrzyma w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep reklamowanego towaru pisemną odpowiedź na złożoną reklamację.

7. Zwrot należności następuje w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na nr rachunku wskazany przez Klienta.

VI. Zwroty

1. Zgodnie z ustawą z dn. 2 marca 2000r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnści za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient ma prawo po otrzymaniu towaru w terminie 10 dni na pisemne poinformowanie Sklepu o odstąpieniu od umowy, a następnie w terminie 14 dni powinien on zwrócic towar. Zwrot towaru bez podania przyczyny możliwy jest tylko wtedy, gdy towar nie był używany oraz nie został w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony. Dotyczy to także oryginalnych opakowań.

2. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

3. Zwrot należności następuje w ciągu 7 dni roboczych na nr rachunku wskazany przez Kupującego.

4. Zwroty i reklamacje należy wysyłać na adres podany w danych kontaktowych Sklepu.

5. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, dotyczy to zarówno reklamacji jak i zwrotów.


VII. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez Kupujacego są przetwarzane przez Sklep www.enpe-invest.pl z siedzibą w Łodzi (92-508) przy ul. M. Ćwiklińskiej 3/4

2. Klient poprzez rejestrację w Sklepie enpe-invest.pl wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu enpe-invest.pl
 
3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.
 
4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.


VIII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy z dn.
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przepisy Ustawy z dn. 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
oraz przepisy Ustawy z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).